International Student Identity Card - Macedonia English Македонски
ПОПУСТИ
Стоматолози

Град: Скопје
Компанија: Соло дент - стоматолошка ординација
Категорија: Стоматолози
Попуст: 20%

Стоматолози

Град: Скопје
Компанија: Стоматолошка ординација Поп Ацева
Категорија: Стоматолози
Попуст: 20%

Стоматолози

Град: Скопје
Компанија: ПЗУ стоматологија Божиноски
Категорија: Стоматолози
Попуст: 20%

1
Aurora Tours Student Aurora Macedonian Railways Mastercard Microsoft Skype